Kurs Aviation English

Kurs przygotowuje do prowadzenia poprawnej komunikacji lotniczej w języku angielskim, pomaga opanować procedury obowiązujące w przestrzeni kontrolowanej.

CZAS TRWANIA KURSU – 30 h lekcyjnych

PROGRAM:

  • Angielska frazeologia dla lotów VFR i IFR
  • Różnice między frazeologią polską, a angielską
  • Różnice między procedurą radiową polską, a angielską
  • Podstawy nawigacji i meteorologii po angielsku
  • Terminologia dotycząca samolotu, lotniska i służb lotniskowych
  • Zajęcia praktyczne z komunikacji